За периода 20 – 26.08.2018 г. включително, на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания

За периода 20 – 26.08.2018 г. включително, на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:
Дихателни инфекции:
• Варицела 2 сл . за гр.Троян
• Скарлатина 1 сл. за гр. Тетевен
• Туберкулоза 1 сл. за гр. Луковит
От групата на хепатитите са регистрирани Хепатит С 1 сл. за с. Кърпачево и 2 сл. на Хепатит А – по 1 сл. за селата Петревене и Български извор. Предприети са необходимите противоепидемични мерки спрямо контактните лице.
Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч бележат леко завишение спрямо предходната седмица, но са с нормална за сезона заболяемост от 41, 88 на 10 хиляди население.
През периода са извършени проверки на здравословното хранене на децата в кухненските блокове на 3 детски заведения и детска млечна кухня в гр. Ловеч и гр. Луковит – не са установени нарушения.
За периода 20.08.2018г. – 24.08.2018г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 49 проверки на обекти с обществено предназначение: 5 места за настаняване, 1 фитнес зала, 11 фризьорски и козметични салони, 1 централен водоизточник, 1 обект за съхранение и търговия с козметични продукти, 3 детски градини, 7 местни водоизточника, 2 училища, 10 гробищни парка, 1 съоръжение за питейно-битово водоснабдяване, 6 плувни басейна и 1 хотел в гр. Ловеч, с. Брестово, с. Деветаки, с. Къкрина, с. Тепава, гр. Троян, с. Орешак, гр. Луковит, с. Карлуково, с. Хлевене и с. Лешница с. Ломец и с. Българене.

Коментирайте

avatar

Сходни публикации

Предстоящи събития
П
В
С
Ч
П
С
Н