Публикувай безплатно своята обява

Втора фаза на Проект „Социална грижа за качествен живот“ в Луковит

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ОБЩИНА ЛУКОВИТ УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА, ЧЕ СТАРТИРА ВТОРА ФАЗА НА ПРОЕКТ „СОЦИАЛНА ГРИЖА ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ” ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ – BG 051PO001 – 5.2.05

КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:
– САМОТНОЖИВЕЕЩИ ХОРА С ТЕЖКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОИТО СА ПОСТАВЕНИ В РИСК ОТ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ;
– ЛИЦА С ТЕЖКИ УВРЕЖДАНИЯ, ЧИИТО БЛИЗКИ ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА ВЪЗСТАНОВЯТ ТРУДОВАТА СИ АКТИВНОСТ;
– ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ, ОТГЛЕЖДАНИ В СЕМЕЙНА СРЕДА;
– ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВАТА НА ЛИЦАТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, КОИТО ПОРАДИ НАЛОЖИЛАТА СЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ГРИЖА ЗА БОЛНИТЕ СИ БЛИЗКИ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ОБЩИНА ЛУКОВИТ, ЗА ДА СЕ ПОЛЗВА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА?
1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ;
2. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ЛИЦЕТО ИЛИ ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ – НАСТОЙНИК, РОДИТЕЛ, ПОПЕЧИТЕЛ – ЗА СПРАВКА;
3. ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК/НЕЛК, ПРОТОКОЛ НА ЛКК И/ИЛИ ДЛУГИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ЗДРАВОСЛОВНОТО МУ СЪСТОЯНИЕ.

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В СГРАДАТА НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ОБЩИНА ЛУКОВИТ ДО 20.02.2010 ГОДИНА ВКЛЮЧИТЕЛНО.
СУТРИН ОТ 7,30 ЧАСА ДО 9,00 ЧАСА,
НА ОБЯД ОТ 12,30 ЧАСА ДО 13,00 ЧАСА,
СЛЕД ОБАД ОТ 17,30 ЧАСА ДО 19,00 ЧАСА.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛЕФОН 0697/5 51 38

АДМИНИСТРАТОР
ИНЖ. ИВАН БРАТУЛЕВ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

« Предишна статия
Следваща статия »

КОМЕНТАР ПО ТЕМАТА

Вашият коментар:

*

Сподели статия

Архиви


Подобни Статии

Последни Новини

Луковит Вестник „Луковитски новини”.
© 2010-2016. Всички права запазени.