Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

Анализът на Националния институт по метеорология и хидлология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите.
Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се понижили през последното денонощие. По-значителни понижения са регистрирани в долното и средното течение на р. Осъм  (с до – 92 см). По-значителни колебания на водните нива са регистрирани във водосбора на р. Янтра (- 48/+ 56 см). Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.
Състоянието на водните нива на язовирите и реките на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) към 12 часа на 28 юли:
•    В Поречието на р. Искър обстановката е нормализирана.
•    В поречието на р. Огоста вследствие на паднали интензивни валежи – яз. „Лесура“ в землището на с. Лесура, община Криводол, област Враца прелива през преливника с около 10 см. Водните количества се провеждат към момента безпрепятствено слез язовирната стена; яз. „Бързина“ в землището на с. Ботево, община Хайредин, област Враца прелива през преливника с около 100 л/сек. Водните количества се провеждат към момента безпрепятствено слез язовирната стена.
•    В поречие на р. Вит – водното ниво на р. Градешка, десен приток на р. Вит и нейните притоци (дерета), в землището на с. Глогово и с. Градешница, община Тетевен е понижено. Реката протича в речното си корито. Обстановката се нормализира към момента. Работи се по отстраняване на нанесени щети. По данни на общинска администрация Тетевен остава в сила бедственото положение в общината. Към момента реките Бели Вит, Черни Вит и Вит са с понижени водни нива и протичат в речното си легло.
През изминалото денонощие за останалите реки на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ в Плевен (БДДР – Плевен) се наблюдават водни нива, при които речните им течения протичат в речните легла. Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по останалите язовирни стени на язовирите на територията на БДДР – Плевен.
Черноморски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от – 20 см до + 2 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел  и р. Айтоска при Камено са  над прага за високи води.
Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в планинските части от басейна са се повишили през последното денонощие в резултат на валежи. Регистрираните колебания на водните нива във водосбора на р. Тунджа са от – 11 см до +15 см, във водосбора на р. Марица от – 49 см до + 52 см, във водосбора на р. Арда от – 14 см до + 44 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани изменения на речните нива в  притока на р. Марица р. Въча при гр. Девин (- 128 см до + 129 см). Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и над праговете за високи води.
Западнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. По-съществени колебания на речните нива са регистрирани във водосбора на р. Струма при гр. Перник (- 35/+ 35 см). Във водосбора на р. Места регистрираните колебания на речните нива са от – 7 см до + 10 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води, само водното количество на р. Струма при Перник и на р. Джерман при Дупница са над прага за високи води.

Хидрологична прогноза въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: в следобедните и вечерни часове днес, на 30 и 31 юли ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна. В резултат на валежи по-значителни ще бъдат повишенията днес в планинските части на водосбора на р. Огоста; във водосбора на р. Искър (над яз. „Панчарево“ и в притоците ѝ Владайска, Лесновска, Батулийска, Искрецка и Малък Искър); в планинските притоци на р. Вит (Черни Вит и Бели Вит) и на р. Осъм (Черни Осъм и Бели Осъм); във водосбора на р. Янтра (в целия водосбор на Росица); във водосбора на р. Русенски Лом (Бели Лом) и във водосборите на Добруджанските реки (Хърсовска и Суха река). На 29 юли повишения ще има на речните нива на Добруджанските реки, а в останалата част от басейна речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 30 юли в следобедните и вечерните часове по-значителни повишения на водните нива ще има на реките във водосборите на р. Войнишка (планинските притоци), р. Видбол (планинските притоци), р. Арчар (планинските притоци), р. Огоста (планинските притоци Ботуня, Рибене и Скът), р. Искър (Малък Искър, Златна Панега и Гостиля), р. Вит (Каменка), р. Осъм (Суха, Дрипля и района около Ловеч), р. Янтра (Росица, водосбора над Велико Търново, Студена).  На 31 юли в следобедните и вечерните часове по-значителни повишения на водните нива ще има на реките във водосборите на р. Искър (Малък Искър), р. Вит (планинските притоци), р. Осъм (планинските притоци), р. Янтра (в планинските притоци на р. Росица, водосбора над Велико Търново и Лефеджа), Добруджанките реки. Вследствие на оттичане през следващите 3-4 дни ще се задържат високи водните нива в средните и долни течения на основните реки в басейна.
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 29, 30 и 31 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес в следобедните и вечерните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево,“ р. Владайска, р. Лесновска, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър. На 29 юли речните нива ще се понижават. На 30 юли в следобедните и вечерните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите на реките Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. На 31 юли в следобедните и вечерните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосбора на р. Малък Искър. По-значително ще бъде повишението на водните нива в средното и долното течение на основната река и водните количества при с. Ореховица на 30 и 31 юли ще бъдат около прага за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 29, 30 и 31 юли, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор. По-значителни ще бъдат повишенията днес в планинските части на водосбора на р. Росица и водосбора над Велико Търново, на 30 – в планинските части на водосбора на р. Росица, във водосбора над Велико Търново и водосбора на р. Студена и 31 юли – в планинските части на водосбора на р. Росица, във водосбора над  Велико Търново и във водосбора на р. Лефеджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 29, 30, 31 юли и 1 август водното количество ще бъде над средно многогодишната стойност. В периода 28-31 юли, вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия водосбор. По-значителни ще бъдат повишенията на на 28 и 30 юли във водосбора на р. Бели Лом (около Разград) и в долното течение на р. Русенски Лом (около Русе). Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. Днес по-значителни повишения на водните нива ще има във водосбора на р. Батова и долното течение на р. Провадийска река. На 29 юлипо-значителни повишения на водните нива ще има във водосборите на реките Батова, Провадийска, Камчия (р. Луда Камчия), Двойница, Хаджидере, Ахелой, Азмак,  Курбардере, Айтоска. На 30 юли по-значителни повишения на водните нива ще има във водосборите на реките Батова, Провадийска (долното течение), Камчия (долното течение), Двойница (р. Великовска). На 31 юли  по-значителни повишения на водните нива ще има във водосборите на реките Провадийска и Камчия (планинските части).

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. Днес по-значителни повишения на водните нива ще има във водосборите на р. Тунджа (над яз. „Жребчево“ и в притока ѝ Мочурица), р. Марица (Стара Костенецка, Крива,  Яденица, Чепинска, Тополница – горното течение, р. Стряма – горното течение,  р. Арда (над яз. „Кърджали“). На 29 юли по-значителни повишения на водните нива ще има във водосборите на р. Тунджа (над яз. „Копринка)“, р. Марица ( Пясъчник, Стряма, Рахманлийска, Омуровска и пиринските притоци), р. Арда (Черна река). На 30 юли по-значителни повишения на водните нива ще има във водосборите на р. Марица (Азмака, Сазлийка и долното течение на основната река), р. Арда (водосбора над Рудозем, Черна, Маданска). На 31 юли по-значителни повишения на водните нива ще има във водосборите на р. Тунджа (над яз. „Жребчево“), р. Марица (Сазлийка).
В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в:
•    Днес в следобедните и вечерните часове във водосборите на р. Марица (Ибър, Стара река костенецка, Крива, Яденица, Чепинска (Хремищица), р. Тополница (горното течение), р. Въча (Широколъшка, Тенесдере, Девинска),  Чепеларска (р. Юговска), р. Стряма (горното течение)
Системи за ранно предупреждение:
– Системата за ранно предупреждение на НИМХ –  БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.
– Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че вдните количества на р. Черна река при  Смолян ще бъдат над жълтия праг на предупреждение на 31 юли в следобедните и вечерните часове.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни повишения на водните нива днес има във водосборите на: р. Струма (Бистрица Соволянска, Новоселска, Гращица, Елешница, Цапаревска, Лебница), р. Места (рилските и пиринските притоци), р. Доспат (целия водосбор). На 29 юли по-значителни повишения на водните нива ще има във водосборите на р. Струма (Рилска, Бистрица Благоевградска, Бистрица Санданска), р. Места (Белишка, Бяла Места, Грамадна, Дъбнишка, Честна, Бистрица). На 30 юли по-значителни повишения на водните нива ще има във водосборите на р. Струма (рилските и пирински притоци), р. Места (пиринските и родопските притоци), р. Доспат (целия водосбор). На 31 юли по-значителни повишения на водните нива ще има във водосборите на р. Струма (рилските и пиринските притоци), р. Места (рилските и пиринските притоци), р. Доспат (целия водосбор).
В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в:
•    В следобедните и вечерните часове днес във водосборите на р. Места (Черна Места, Бяла Места)
В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.
На 29 юли 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Коментирайте

avatar

Сходни публикации

Предстоящи събития
П
В
С
Ч
П
С
Н