Община Луковит сключи договори за доставка и монтаж за обзавеждане и оборудване на дневния център по проект

Община Луковит,  в качеството си на бенефициент по Договор № BG16RFOP001-5.001–0007-С01 от 01.12.2017 г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на проект „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Луковит“, приключи със сключване на договорите по процедурата за избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за обект „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Луковит“ по три обособени позиции.

За изпълнители на отделните позиции са определени за:

ОП 1 – Обзавеждане – фирма „Интерсол Груп“ ЕООД;

ОП 2 – Кухненски и постеловъчен инвентар – фирма „Смарт бизнес къмпани“ ЕООД ;

ОП 3 – Уреди за рехабилитация и дидактически материали – фирма „Глобъл Ентърпрайзис“ ЕООД.

Сключените договори са на обща стойност 35 375 лв. без ДДС.

Доставките включват обзавеждане и оборудване, пригодено за деца с увреждания като: уреди за рехабилитация – вертикализатори; проходилки за деца с увреждания; меки тухлички и пейки; гимнастически дюшеци; масажни топки; огледала за логопедична работа; дидактически материали – мемоигри за развитие на паметта, вниманието и концентрацията; пъзели; образователни и творчески комплекти; легла, подходящи за почивка на децата с увреждания; маси, столове, етажерки, необходими за консултативна и специализирана работа с децата и техните семейства; кухненски и постеловъчен инвентар, които се нуждаят от подмяна и осъвременяване – спални комплекти, завивки и кърпи.

Проектът се изпълнява по процедура №BG16RFOP001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,  финансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)  и от държавния бюджет на Република България.

Коментирайте

avatar

Сходни публикации

Предстоящи събития
П
В
С
Ч
П
С
Н