В. “Луковитски новини“ издание на ЕТ „Луковитски новини – Атанас Граждански – Свилена Гражданска“ събира, обработва, съхранява, предоставя, пренася и унищожава информация, съдържаща лични данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ Регламент за защита  на личните данни.