Министър Валентин Радев отговори на въпрос относно нарушения на началника на РУ-Тетевен

„Във връзка с получени сигнали относно нарушения при изпълнение на дейността на началника на Районно управление – Тетевен, Ви уведомявам следното По силата на чл. 119, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс сигналите се подават до органите, които непосредствено ръководят и контролират органите и длъжностните лица, за чиито незаконосъобразни или нецелесъобразни действия и бездействия се съобщава. Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 1 от Закона за МВР и чл. 18, ал. 1, т. 1 от Правилника за устройството на дейността на Министерството директорът на областната дирекция е органът, който осъществява общото и непосредствено ръководство, който ръководи, организира, отговаря за дейността на областната дирекция“, заяви в отговор на въпрос на народните представители Драгомир Стойнев, Иван Иванов и Милко Недялков от „БСП за България“ относно нарушения при изпълнение на дейността на началника на Районно управление – Тетевен министърът на вътрешните работи Валентин Радев.
„Извършените проверки, мотивирани и постановени от компетентен орган по реда на Административнопроцесуалния кодекс и съгласно Вътрешните правила за работа в МВР, с предложенията и сигналите показват, че изложените твърдения следва да се приемат за неоснователни, като изключим сигнала, който беше предмет на предходен актуален парламентарен въпрос, а сигналът беше и съдържаше данни за неправомерна употреба на физическа сила при поставяне на помощни средства, белезници от служители на Районно управление – Тетевен“, добави той.
„Със заповед на директора на Главна дирекция „Национална полиция“ е назначена комисия. Направена е проверка. Данните от сигнала са приети за частично основателни в частта им, свързана със задържане на жалбоподателя. Извършена е и проверка със заповед на Директора на Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи в Ловеч. Същата проверка е приключила с предложение за образуване на дисциплинарно производство за извършено дисциплинарно нарушение срещу трима служители на Районното управление – Тетевен, за които има издадени заповеди за наказания“, подчерта той. „В ход е извършването на още няколко проверки от назначени комисии, по които предстои да бъдат обобщени и анализирани резултатите – общо девет“, допълни министър Радев.

Коментирайте

avatar

Сходни публикации

Предстоящи събития
П
В
С
Ч
П
С
Н