Кметът на Тетевен направи оглед на дейностите по ремонта на физкултурния салон на НПГГСД ,,Сава Младенов“

Д-р Мадлена Бояджиева, кмет на община Тетевен, направи оглед на дейностите по ремонта на физкултурния салон на Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване ,,Сава Младенов“ – Тетевен, който започна през изминалата седмица. Това съобщиха от пресцентъра на местната власт. Строителните дейности са част от реализацията на проект Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на гимназията по договор за финансиране № BG16RFOP001-3.002-0038-C01. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020″, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Предвидените инвестиции ще бъдат вложени в четирите сгради на училището: „Учебно-административна сграда“, „Общежитие“, „Столова и кухня“ и „Физкултурен салон“ и са на обща стойност 1 299 989.08 лв.

Целта на проекта е осигуряване възможност за целодневна организация на учебния процес чрез подобряване на инфраструктурата, мястото за обучение и спорт; подобряване качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците чрез обновяване на материалната база; цялостно изолиране на сградата; подмяна на хидроизолационните слоеве и покривно покритие от ламарина.

Кметът отбеляза, че е на лице добра комуникация между ръководството на община Тетевен, изпълнителите на строителните дейности и ръководството на училището. Ще се следи строителните дейности да се извършват качествено и в срок без да се нарушава учебния процес.

Това е един важен и необходим проект, който ще осигури по – качествено, достъпно и конкурентноспособно образование в община Тетевен.

Коментирайте

avatar

Сходни публикации

Предстоящи събития
П
В
С
Ч
П
С
Н