Инж. Румяна Георгиева, директор на ПГСС „Сергей Румянцев“: За първа година осъществихме прием по професия „Моделиер – технолог на облекло”

Отговаряме на търсенето на работна ръка в района

Инж. Георгиева, започна новата учебна година 2017/2018 г. Как я посрещна ПГСС „Сергей Румянцев“?

За всеки от нас 15 септември е празник, една от най-вълнуващите дати. Както всяка учебна година училището тържествено посрещна своите възпитаници. За осмокласниците и деветокласниците този  15 септември е по- различен и незабравим, тъй като за първи път прекрачиха прага на нашето училище, а за дванадесетокласниците това е последният  15 септември, в който  са ученици.

Учебната година започваме с 311 възпитаници в дневна форма на обучение, 35 – в задочна форма на обучение и 5 – в самостоятелна форма. Професионалната подготовка на учениците се осъществява в традиционните за училището професии „Икономист с ИИЧЕ”; „Агроеколог”; „Монтьор на ССТ”. За първа година осъществихме прием по „Моделиер – технолог на облекло” в отговор на потребностите на местния бизнес и разширихме избора на учениците за изучаване на втори чужд език- немски.

За всички нас първият учебен ден  е ден на ново начало, на  надежди, ден на трепет, вълнение и смесени чувства.

Обновихте ли базата през лятната ваканция?

Извършихме основен ремонт и пълно оборудване на 3 кабинета, а на всички останали класни стаи направихме козметично обновяване. Реализиран бе и частичен ремонт на покрива на училището. Към настоящия момент подготвяме кабинет с работни места  за провеждане на часовете по учебна практика „Моделиер – технолог на облекло”.

Вашите ученици са много активни в различни мероприятия. Какво предстои през следващите месеци?

Училищните мероприятия винаги  създават  приятна и творческа атмосфера и мотивират учениците за успешен учебен процес.  В Годишния план на училището за учебната 2017/2018 г. са заложени много мероприятия. През ноември ни предстои провеждане на заключителна конференция по проект Еразъм+ „Изучаване на немския опит в биоземеделието”, на която учениците ще споделят своите впечатления от лятната практика, проведена в гр. Лайпциг, Германия. През декември ще се проведат номинации за  „ученик на годината” и традиционните коледни тържества, публични изяви по проект „Твоят час”. През февруари 2018 г. ще отбележим професионалния празник на училището „Денят на лозаря”. През март и април планираме поредица от тържества посветени на пролетните празници и патронния празник на училището. Това са само част от мероприятията, които залагаме.

По какви проекти работите в момента? Преди няколко седмици спечелихте участие  по „Еразъм“.

Тази година училището работи по проект „Твоят час”. Сформирани са 14 клуба, в които са обхванати около 200 ученици в извънкласни дейности по инетереси и обучителни затруднения. И тази година учениците ще творят, пеят, танцуват, ще пресъздават традициите и обичаите на най-светлите празници,  ще изучават, разглеждат и снимат  забележителностите на нашия роден край и нашата Родина.

Училището спечели участие в проект „Еразъм+” с номер 2017-1-BG01-KA102-035766 и е на тема „Иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм – с идея за бъдещето“. Предвижда се двуседмична производствена практика в Маса, Италия.
Тази година училището е в консорциум с други професионални гимназии от Разлог и Шумен и сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура”, което е и координатор на проекта. Общо 27 ученици и 3 учители ще проведат практика в реална работна среда. В рамките на десет работни дни учениците ще имат възможност да се запознаят с италианския опит в областта на биоземеделието и селския туризъм
Проектът ще се реализира през 2017/2018 учебна година.

Какво ще пожелаете на Вашите ученици и колеги от ПГСС „Сергей Румянцев“?

Пожелавам на всички здраве, духовни сили, упоритост, търпение и творческа енергия!

Коментирайте

avatar

Сходни публикации

Предстоящи събития
П
В
С
Ч
П
С
Н