Божидарка Василева, директор на НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“:През ноември ще бъдем домакини на международен обучителен семинар

Тази учебна година ще бъде под знака на 170-годишнината от създаването на светско образование в нашия град

„Тази учебна година ще бъде под знака на 170-годишнината от създаването на светско образование в нашия град наследник, на което е първото светско училище – НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“. Ще има много дейности, празници и инициативи, посветени на годишнината“, заяви Божидарка Василева, директор на НУ „Инж. Вълков“.

Учебната годна в училището стартира с

235 ученици І-ІV клас, 25 деца в ПГ и 12 над 16 годишна възраст в самостоятелна форма на обучение и 8 ученици със СОП.
Василева отчита, че е спечелен и сега се реализира проект по Национална кампания „За чиста околна среда – 2017“ „Обичам природата – и аз участвам“. Той цели превръщане на неизползван терен в двора на училището във „Весел детски екокът“ в градинка със съоръжения за игра на открито, пейки за отдих, кошче за разделно събиране на отпадъци. Ще бъде извършено озеленяване. Ще се засадят цветя. Ще се изгради алпинеум. Учениците ще имат възможност да изследват природата, да се грижат за цветята и да играят на открито.

През 2017/2018 учебна година НУ “Инж. Г. Вълков“ ще продължи

работата по проект „АРС ЛОНГА“ , част от програма ЕРАЗЪМ+, КД2, сектор „Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта“.
„През ноември ще бъдем домакини на четвъртият подпроект от програмата, свързан с правата на децата. Делегации от Испания, Полша, Гърция, Румъния и Турция ще пристигнат в НУ “Инж. Вълков“, обяснява Василева и допълва, че участниците от всички държави партньори ще се присъединят към дейностите, които са планирани в проекта предварително. Ще драматизират българска народна приказка, ще изработят традиционни български мартеници, ще рисуват декупаж на глинени съдове и ще разучават българска песен и народен танц. За всяка дейност са подготвени Workshops, които ще допринесат за подобряване на комуникацията между ученици и учители от различните държави както и ще се подобри социалното сближаване в областта на изкуството и работата в екип.
Ще бъде организиран международен обучителен семинар с квалифицирани преподаватели на тема „Правата на децата“ на който ще присъстват учители от цялата община. Партньорите ще посетят общината и ще се срещнат с кмета Иван Грънчаров и експерти в образованието. Ще бъде включена и културна програма.

„Гостите ще опознаят нашия град, ще се запознаят с историята на църквата „Свети Георги“.

Предвидени са посещения на Велико Търново – Царевец, пешеходна обиколка на София и забележителностите и, както и посещение на Националния исторически музей. Делегациите ще участват в тимбийлдинг в пещерата „Очите на Бога“, разказва директорът на училището. „Всички тези мероприятия ще подобрят комуникацията и сътрудничеството между партньорите ( ученици и учители), ще ангажират вниманието им и ще се обменят добри практики. Учениците ще развиват и използват уменията си в областта на ИКТ и онлайн инструментите за комуникация и сътрудничество с партньорите“, добавя Василева.
През тази учебна година продължава работата по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ с проект, одобрен за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG 05 M20P001-3.001 „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, „Заедно“ в които са включени всички детски градини и подготвителни групи от общината, с продължителност 2 учебни години и различни дейности, които са от много голямо значение за подготовката на децата за училище.
„През учебната година ще работим отново по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/ – фаза І“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове“, каза Василева.

Сформирани са клубове по интереси:

6 групи и 4 групи за допълнителни занимания с цел повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните им образователни потребности.
„На всички ученици желая да бъдат здрави, търсещи, знаещи, можещи, да овладяват знанията и да станат достойни хора. Луковит и България имат нужда от умни и образовани хора. Да обичат България и да се гордеят с нашия град. На учителите пожелавам да запалят в децата ни факела на просветата! Да отдадат обичта си, душата и сърцата си! Ние, българските учители, сме личностите, които могат да променят града и страната си, формирайки образовани, достойни и честни граждани“, заяви за в. „Луковитски новини“ Божидарка Василева.

Коментирайте

avatar

Сходни публикации

Предстоящи събития
П
В
С
Ч
П
С
Н