2 569 работни места в публичната администрация се предлагат тази година по програма „Старт на кариерата”

Местата в администрацията на община Луковит са две

Започна процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2019 г. по програма „Старт на кариерата”, реализирана от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Инициативата предоставя възможност на безработни вишисти до 29-годишна възраст да натрупат в рамките на 9 месеца първия си трудов стаж по придобитата специалност. Програмата цели да улесни прехода от образование към заетост и да постигне гъвкава комбинация от знания, умения и практика, съответстващи на изискванията на пазарната икономика, съобщиха от пресцентъра на Агенцията по заетостта. Местата за администрацията на Община Луковит са две. Те са в отделите „Образование, култура, социални и младежки дейности“ и „Планиране, проектиране и обществени поръчки“. В Община Тетевен те са четири в отделите „Хуманитарни дейности, спорт и туризъм“, „Устройство на територията и инвестиионна дейност“, „Европейски програми и проекти и околна среда“ и в дирекция „Човешки ресурси, социални услуги и екология“. В Община Троян са три в отделите „Земеделие и гори“, „Образование, култура, социални и младежки дейности“ и „Бюджет и човешки ресурси“. В Община Ловеч местата са три в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“. В Община Летница е едно в „Устройство на територията, общинска собственост, програми и проекти“. В Община Угърчин са три, но не са посочени отделите. В Община Ябланица са три, като две са в „Специализирана администрация“ и едно в „Обща администрация“.

До 19 октомври 2018 г. включително бюрата по труда в страната ще приемат документи за кандидатстване от дипломирани младежи без професионален опит, които желаят да започнат работа по обявените работни места в публичния сектор. С цел улесняване на достъпа на младите хора до участие, тази година Агенцията по заетостта е осигурила и възможност за подаване на електронни заявления.

По програмата са обявени общо 2 569 работни места, като младежите имат възможност да изберат трите най-подходящи позиции и да кандидатстват за тях. 1 929 са заявените работни места в централни институции и поделенията им в страната. Сред тях са Народното събрание, администрациите на Президента и Министерския съвет, Омбудсмана на Република България, 16 министерства, 23 държавни, национални и изпълнителни агенции, Сметната палата, комисии, инспекции и др. В областните управи обявените работни места са 78, а в общинските администрации техният брой е 562.

Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически и технически специалности, администрация и управление, социални дейности, информатика и компютърни науки, архитектура, строителство и геодезия и др.

За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 19 октомври 2018 г. включително, и да имат висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място. Други условия са да са регистрани в бюрото по труда като търсещи работа лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Списъците на обявените работни места и пълна информация за процедурите, реда, условията и необходимите документи за кандидатстване, в т.ч. електронно заявление, са публикувани на официалната страница на Агенцията по заетостта на адрес: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, както и на информационните табла във всички бюра по труда в страната.

Коментирайте

avatar

Сходни публикации

Предстоящи събития
П
В
С
Ч
П
С
Н